Holocaust


Holocaustul este denumirea dată unui caz specific de genocid: încercarea naziştilor şi a colaboratorilor acestora de a distruge poporul evreu. Alte genociduri săvârşite de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost genocidul polonezilor şi cel al romilor. Acestea au fost încercări de distrugere a unui grup de oameni şi toate s-au finalizat cu crime în masă. Genocidul poporului evreu a fost însă fără precedent în totalitatea sa: în încercarea naziştilor de a extermina orice bărbat, femeie sau copil de origine evreiască.

Cu toate că această tentativă de a produce crimă în masă a reprezentat o caracteristică distinctă a Holocaustului, este important de menţionat faptul că nu constituie parte a definiţiei genocidului. Genocidul este definit ca intenţie de a distruge un grup, nu neapărat de a ucide fiecare membru al acelui grup. În consecinţă, cu toate că Holocaustul este un exemplu extrem de genocid, acesta nu trebuie să fie considerat drept reper în definirea genocidului.[1]

O apreciere clară şi bazată pe informaţii temeinice cu privire la Holocaust ajută la înţelegerea contextului atrocităţilor în masă, al genocidelor şi al încălcării drepturilor omului. De aceea, este important ca tinerii de azi să înţeleagă aceste evenimente din trecut, pentru a reuşi să pună în perspectivă ceea ce se întâmplă în lumea din jurul lor în prezent.

Site-urile din toată lumea care acoperă subiectul Holocaustului oferă resurse substanţiale în acest sens. 

Site-ul asociaţiei Tikvah ia în considerare impactul Holocaustului asupra populaţiei evreieşti din Oradea, dar, înainte de aceasta, doreşte să ofere un Context istoric, acoperind subiectul persecuţiei evreilor la modul general.

De asemenea, dorim să tratăm mai amănunţit ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub denumirea de "Soluţia Finală", în care Socialiştii Naţionalişti din Germania au încercat să elimine acele minorităţi care, în opinia lor, ameninţau puritatea celui de-al Treilea Reich. 

Aducând efectele acestor politici mai aproape de Oradea din punct de vedere geografic, căutăm indicii cu privire la ce s-a întâmplat în anii de după 1940 în Transilvania de Nord şi felul în care acele evenimente au determinat ceea ce urma să se întâmple în Oradea.

Perioada cu cea mai mare încărcătură dramatică pentru populaţia evreiască din Oradea a avut loc spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Documentăm cum, în 1944 în Oradea, evreii au fost jefuiţi în mod treptat de drepturile lor cetăţeneşti elementare; felul în care au fost stigmatizaţi, iar, mai apoi, cum au pierdut dreptul la libera mişcare fiind închişi în ghetouri şi cum, în cele din urmă, aproape 30.000 de bărbaţi, femei şi copii au fost deportaţi în lagăre de muncă silnică sau lagăre de exterminare din Polonia ocupată de nemţi.

Pentru a dovedi ororile acestor evenimente (atâta vreme cât este posibil să se obţină mărturii directe), au fost depuse numeroase eforturi pentru a aduna Mărturiile supravieţuitorilor, o serie de organizaţii cunoscute filmându-le şi documentându-le. Din păcate, se pare că nu există multe mărturii din partea locuitorilor din Oradea, fapt probabil surprinzător, deoarece Oradea a fost oraşul cu al doilea cel mai mare ghetou dintr-un teritoriu vorbitor de limba maghiară, după Budapesta.

Cu toate acestea, a existat un număr semnificativ de iniţiative locale, dintre care amintim efoturile Fundaţiei Lempert de a înfiinţa Muzeul evreiesc şi Centrul educaţional în Oradea, care să documenteze în principal vieţile, contribuţiile şi soarta populaţiei evreieşti din nord-vestul Transilvaniei. În 2005, a fost înfiinţat un muzeu in Şimleu Silvaniei (Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord), care prezintă evenimentele legate de Holocaust în Transilvania de Nord. Cu permisiunea conducerii muzeului, reproducem informaţii de interes particular pentru Oradea în secţiunea site-ului nostru, Muzeul din Şimleu.

În încheiere, pentru cei care doresc să aprofundeze studierea tratării problemelor legate de Holocaust în diferite ţări, am întocmit o listă de Surse web.

1)ITF report Holocaust, genocide, and crimes against humanity.