Home Holocaust Comemorare Holocaust

Comemorare Holocaust

Stockholm 2000


Un număr de 46 de naţiuni s-au reunit la Stockholm în anul 2000 şi au decis că toate statele participante ar trebui să:

încurajeze modalităţi corespunzătoare de comemorare a Holocaustului, incluzând o Zi de Comemorare a Holocaustului în fiecare an

 

Numeroase ţări marchează propriile lor zile de comemorare a Holocaustului legate de date relevante pentru acele ţări, cum ar fi: 19 aprilie în Polonia sau 9 octombrie în România.


Organizaţia Naţiunilor Unite 2005


În 2005, Naţiunile Unite au adoptat Hotărârea 60/7 care stabilea 27 ianuarie ca Ziua Internaţională de Comemorare a victimelor Holocaustului şi au trimis un apel către fiecare stat membru de a onora memoria victimelor Holocaustului şi încuraja dezvoltarea programelor educaţionale cu privire la istoria Holocaustului pentru a preveni viitoare acte de genocid.


27 ianuarie 1945 a fost data la care Armata sovietică a intrat în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau şi a eliberat prizonierii rămaşi, puţini la număr şi majoritatea pe moarte. Peste un milion de oameni fuseseră deja ucişi în acest lagăr.Cu puţin timp înainte, naziştii siliseră aproape 60.000 de prizonieri să evacueze lagărul şi să pornească în atrocele Marşuri al morţii 'Death Marches', în timpul căruia au pierit mii de oameni.

27 ianuarie oferă tuturor oportunitatea de a învăţa din tragedia Holocaustului, a persecuţiei naziste şi a genocidelor din Cambodgia, Rwanda, Bosnia şi Darfur şi de a folosi aceste învăţăminte în prezent pentru a crea un viitor mai sigur, mai bun. Persoane de toate vârstele pot participa în cadrul activităţilor şcolare, la locuri de muncă şi spaţii publice pentru a rememora lecţiile trecutului.

Aşa cum declara Secretarul General al Naţiunilor Unite:

Nu este suficient să ne aducem aminte, să comemorăm şi să îi jelim pe morţi. Trebuie şi să îi educăm şi să îi protejăm pe cei în viaţă. Trebuie să încurajăm în copiii noştri un simţ al responsabilităţii, astfel încât aceştia să clădească societăţi care protejează şi promovează drepturile tuturor cetăţenilor. Trebuie să le insuflăm respectul pentru diversitate înainte ca intoleranţa să reuşească să se instaleze, precum şi un simţ al precauţiei în cazul în care ea ameninţă să triumfe. Trebuie să le oferim curajul şi instrumentele necesare pentru a lua deciziile corecte şi a acţiona în faţa răului.

…..Declaraţia Universală [a Drepturilor Omului] a reprezentat prima declaraţie globală pe care mulţi o iau acum drept sigură: demnitatea intrinsecă şi egalitatea tuturor fiinţelor omeneşti.

Să nu luăm niciodată drepturile omului de bune. Să le încurajăm, protejăm, apărăm, să ne asigurăm că reprezintă o realitate în sine - că sunt cunoscute, înţelese şi că oameni de pretutindeni se bucură de ele. De multe ori, oamenii care au cel mai mult nevoie ca drepturile lor să fie protejate sunt aceia care trebuie informaţi de existenţa Declaraţiei şi de faptul că aceasta există pentru ei.

 

International Holocaust Remembrance Alliance 


International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) reprezintă principalul organism inter-guvernamental, stabilit în conformitate cu Declaraţia de la Stockholm pentru a încuraja sprijinul liderilor politici şi sociali în procesul necesar al educaţiei cu privire la Holocaust, al comemorării şi al cercetării pe plan naţional şi internaţional. 

Asociaţia Tikvah este finanţată parţial de IHRA în perioada 2013-14 pentru a colabora în proiectul de creştere a gradului de informare cu privire la Holocaust şi de încurajare a comemorării acestuia în Transilvania de Nord la 27 ianuarie, ajutând România să îşi respecte angajamentul faţă de cele stipulate la Stockholm.

Vom realiza acestea prin următoarele:

  • Creşterea gradului de informare cu privire la 27 ianuarie ca zi de comemorare a Holocaustului şi de reafirmare a angajamentului de respectare a drepturilor omului
  • Încurajarea participării la evenimente de comemorare a Holocaustului şi a altor genocide
  • Asigurarea de instrumente şi materiale pentru pedagogi, oferindu-le acestora posibilitatea de a organiza propriile evenimente

Informaţii cu privire la progresele întreprinse vor fi publicate în secţiunea noastră de Ştiri iar resursele educaţionale destinate profesorilor, dar şi oricăror persoane interesate, pot fi descărcate de pe pagina noastră Resurse.