Tagok

 

A Tikvah Egyesület 2010-ben jött létre, alapítói a Chereches Róza (született Mózes) családjának második/harmadik generációs leszármazottjai, a Holokauszt túlélői. Tevékenységével, A Tikvah Egyesület tiszteletét rója le előtte, ahogyan a Holokauszt minden áldozatának emléke előtt is.

A család tagjai sok éve Nagyváradon élnek és aktív szereplői a helyi zsidó közösségnek. Szeretnék felhasználni tudásukat és odaadásukat, hogy kiegészítéseikkel hozzájárulhassanak Nagyvárad múltjának megismeréséhez, javára szolgáljanak a zsidó-, illetve Nagyváradon élők közösségének.

 

Vezetőség

A nagyváradi Tikvah Egyesületet egy Igazgatói Tanács vezeti, az egyesület elnöke Teszler Mariana-Emilia.

Partnereink:

Intelcont Kft. Nagyvárad, szakkönyvelői cég

Geambaşu Közjegyzői Iroda

 

Tiszteletbeli tagok

A Tikvah Egyesület megtisztelve érzi magát, hogy tiszteletbeli tagjai között sorolhatja:


    Mózes Teréz

 

Mózes Teréz, a Holokauszt túlélője, a helyi zsidó közösség egyik vezető szaktekintélye, több, a zsidóság múltjával foglalkozó könyv szerzője, könyvei idegen nyelveken is megjelentek.

1919-ben született Szilágysomlyón, majd családjával együtt Nagyváradra költözött, ahonnan 1944-ben Auschwitzba deportálták.

A Holokauszt túlélőjeként visszatért Váradra és újrakezdte tanulmányait, amelyet a magyar zsidóellenes törvények és a deportálás szakított félbe. Tanulmányait a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Művészettörténet és Néprajz szakán végezte, majd doktori diplomát szerzett a bukaresti Történeti Intézetben.

Egyike volt azon szakembereknek, akik munkájukkal megalapították a Körösvidéki Múzeumot. Létrehozta és vezette a múzeum néprajzi részlegét, amely a mai napig a nagyváradi múzeum egyik büszkesége. Néprajzkutató és muzeológus minőségében tanulmányok és szakkönyvek megjelenése kötődik nevéhez.

Nyugdíjazása után jelent meg két szakkönyve:

-Váradi zsidók (Evreii în Oradea) – a nagyváradi zsidó közösség történetével foglalkozik

-Bevérzett kőtáblák (román és angol megjelenése: Decalog Însângerat, Staying human through the Holocaust) – amely a nagyváradi zsidóság sorsával fogalakozik a magyarországi Holokauszt alatt.  

Férje, a néhai Mózes Károly, a kiváló orvos, pedagógus, író és értelmiségi. Dr. Mózes Károlyt kitűntették a Nagyvárad Díszpolgára címmel, emlékét nagyváradi lakóházának falán tábla őrzi.

Emlékének tisztelettel adózunk a Nagyváradi zsidó közösség honlapján is. 

2009-ben, Nagyvárad Helyi Tanácsa kiválósági oklevelet nyújtott át Mózes Teréznek. Jelenleg Izraelben él, folytatja írói munkásságát, levelezik mindazokkal, akik a nagyváradi zsidóság történetét kutatják.

 

  Susan Geroe


Susan Geroe szülei túlélték a Holokauszt borzalmait. Susan Nagyváradon született és nevelkedett, majd a középiskolai tanulmányait elvégezve Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Itt folytatta tovább tanulmányait, fordítói engedélyt szerzett (francia és olasz) és mesteri fokozatot nyert Fejlesztési és Képzési Tanterv készítésből.

Negyvenhat éve boldog házasságban él, fiú gyermekének két eddig két gyereke született. Gyerekként, mindennapi tanúja volt a két évvel idősebb nővérének elvesztése okozta gyötrődéseknek, amelyek a szüleit érték, a Holokauszt alatt. Szülei hallgatása, hogy őt védjék, zavart okozott számára.

Pedagógusként mindig is szeretett tanítani, legfőképp nyelvtant, történelmet és idegen népek kultúráját, fontosságot tulajdonítva a kritikai gondolkodásnak elsajátításának is. Meggyőződése szerint, tanulva saját magunk és mások tetteinek elemzéséből, felmérjük nemcsak a következményeket, hanem választási lehetőségeinket és személyes döntéseink helyességét is. Pedagógusi tevékenysége alatt felismerte, hogy a gyerekek ugyanolyan lelkesek a tanulsában, mint oktatóik a tanításban, valamint, hogy a gyerekek kedvelik a kihívásokat.

Nyugdíjazása után, családfakutatásokban vett részt, fordítani és írni kezdett. Lefordította nagynénje – Klein Magdaléna – verseskötetét, mely megjelent „Gyöngy és csipke” cím alatt. Könyvei megkaphatók az Amazon weboldalon. 

A Szülők hallgatása című regényét román nyelvre is lefordították, megjelent Nagyváradon 2009-ben az Arca könyvkiadó jóvoltából.

Napjainkban, férjével együtt Dél-Kaliforniában él.


    John Andrews OBE


Üzleti tanácsadói minőségében John Andrews hosszú és kiváló karriert futott be Nagy-Britanniában. Az utóbbi években főállású önkéntes lett a jótékonykodás terén, illetve száznál több önkéntesnek ad „munkát” az általa alapított két jótékonysági szervezet kereteiben.

Jótékonysági tevékenységének elismeréseképp, Erzsébet királynő 2003-ban kitüntette a Brit Birodalom Tiszti rangjával. (Officer of the British Empire – OBE)

Nagyváradra való látogatásai során érdeklődést kezdett mutatni a város története és a benne élő zsidók városban betöltött szerepe iránt. Küldetése, hogy Nagyváradot, mint a kultúra és a szépség városát népszerűsítse.