Home Zsidók Nagyváradon Hozzájárulásuk Nagyváradhoz

Hozzájárulásuk Nagyváradhoz

Nagyvárad kinézetéhez és fejlődéséhez jelentősen hozzájárult a helyi zsidó közösség. A honlap ezen része megpróbál tényekkel és bizonyítékokkal szolgálni e téren. A város mai lakossága nem ismeri eléggé vagy egyáltalán ezt a hozzájárulást, ezen ismeretek átadása lenne egyik célunk.

Nehéz az információk kategorizálása, mivel léteznek nyilvánvaló átfedések, tehát néhol találkozni fog az Olvasó az adatok ismétlésével.

Emberekkel és foglalkozásokkal kezdjük. Megpróbálunk rámutatni arra, hogy a nagyváradi zsidók a nagyváradi élet minden aspektusában tevékenyen vették ki részüket. Sokan közülük professzionisták, egyesek szakmájuk vezető egyéniségei voltak.

A zsidó kreativitás tartós örökségei közé tartoznak a város arculatát meghatározó épületek, amelyek a helyi zsidók anyagi hozzájárulásából, építkezéseiből, design-járól tesznek tanúbizonyságot.

Számos sikeres válallkozást kezdeményeztek és vezettek nagyváradi zsidók, munkahelyeket teremtve. Az Ipar és kereskedelem almenüben dokumentáljuk ezeket.

A Művészetek és Sport almenük illusztrálják a zsidó származású művészek kreativitását illetve a sport életben való szerepüket, helytállásukat.

Dicsérjük zsidó hitközség ma menüben az alkotók erőfeszítéseit, ahogyan a közösség vezetőit is, akik meghatározó feladata, hogy támogassák a nagyváradi, kis számú zsidó társadalom tagjait.

Az oldalon található szövegek fordítása román nyelvről magyar nyelvre: Fazakas Gábor tanár, önkéntes, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumból.