Cadrul general al sistemului de învăţământ din România

Sistemul educațional este administrat la nivel național de Ministerul Educației Naţionale (MEN). În exercitarea atribuţiilor sale specifice, MEN cooperează la nivel central cu alte structuri ministeriale și instituționale aflate în subordinea Guvernului.

Cadrul legal general cu privire la organizarea, administrarea și asigurarea educației în România este stabilit prin Constituție, Legea Educaţiei Naţionale – o lege organică, legi ordinare şi ordonanţe de guvern. Procedurile şi regulamentele specifice sunt stabilite prin Hotărâri ale Guvernului și prin Ordine ale Ministerului Educației Naţionale. Principiile de bază privind învăţământul din România sunt stabilite prin Constituție, Capitolul II „Drepturi și libertăți fundamentale”, Articolul 32 „Dreptul la educație”.

Mai multe informaţii referitoare la sistemul de învăţământ românesc pot fi găsite accesând site-ul UE Eurypedia.

 

Holocaust, educația civică și drepturile omului

Predarea Holocaustului, a educației civice și a drepturilor omului nu constituie o parte obligatorie a programei şcolare din România. Totuși, Guvernul încurajează ca aceste subiecte să fie predate într-un mod comprehensiv.

UE urmează să se concentreze în următorii ani pe Educația Civică, ceea ce va asigura un imbold viitor.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” este acreditat de Minister să asigure un program de instruire pentru profesori cu privire la tema Holocaustului și a combaterii rasismului și a xenofobiei.