Predarea Holocaustului și a Drepturilor Omului

 

Au existat dezbateri dacă predarea evenimentelor istorice cu privire la Holocaust este potrivită pentru introducerea conceptului de Drepturi ale Omului sau dacă este mai bine ca Holocaustul și Drepturile Omului să fie păstrate ca subiecte separate. Se pare că există o mișcare clară în vederea îmbinării celor două subiecte în cadrul educației europene, iar Tikvah, prin misiunea sa, dorește să creeze legături clare între aceste subiecte.

 

Există o discuție interesantă cu privire la acest subiect într-o lucrare pregătită de profesoara Monique Eckman de la School of Social Work din cadrul University of Applied Sciences Western Switzerland, în Geneva, purtând titlul "Exploring the relevance of Holocaust education for human rights education"

 

Aceasta conclude, spunând că:

 

„În primul rând, este important să învățăm faptele istorice și să cunoastem procesele care au condus la Holocaust. În al doilea rând, trebuie să fim atenți nu doar la cele întâmplate în timpul Național Socialismului, ci și la cele întâmplate după, istoriei memoriei și diversității povestirilor istorice. În al treilea rând, este important sa fie adresate violările curente ale drepturilor omului ,în mod deosebit acelea care au loc în societatea noastră și în contextele noastre naționale.

Nu în ultimul rând, trebuie să provocăm și să deconstruim miturile naționale cu privire la această istorie, care sunt prezente în țările noastre, și să ajungem la o înțelegere a trecutului fiecărei țări."

 

Abordarea comparativă

 

Valoarea unei abordări comparative, raportând Holocaustul la alte genociduri, este discutată în cadrul unui important document ITF "Holocaust, genocide, and crimes against humanity" care oferă sugestii profesorilor cu privire la modul în care să abordeze comparația.

 

În cele ce urmează, prezentăm un extract care cuprinde ideile principale:

 

1. Holocaustul este adesea privit ca fenomenul care a dus la conceptualizarea termenului de „genocid” care a apărut în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, în mare măsură ca răspuns la crimele produse de naziști și colaboratorii lor. Așadar, Holocaustul poate constitui un punct de pornire și o bază pentru studierea genocidurilor.

 

2. În compararea Holocaustului cu alte genociduri și crime împotriva umanității este posibilă ascuțirea înțelegerii nu doar a similarităților dintre evenimente, ci și a diferențelor cheie. Astfel, s-ar putea naște o oportunitate de a înțelege mai bine semnificația istorică particulară a Holocaustului și modul în care studiul Holocaustului ar putea contribui la felul în care înțelegem alte genociduri. La fel, studiul altor genociduri ar putea contribui la o mai bună înțelegere a Holocaustului.

 

3. În compararea Holocaustului cu alte genociduri și crime împotriva umanității s-ar putea identifica modele comune și procese care au dus la fenomene de genocid. Prin înțelegerea procesului unui genocid și identificarea etapelor și semnelor de alertă ale acestui proces, se poate contribui la prevenirea unor genociduri viitoare.

 

4. Elevii ar trebui să înțeleagă contribuția Holocaustului în dezvoltarea dreptului internațional, a tribunalelor și a încercărilor comunității internaționale de a răspunde la genociduri în lumea modernă.

 

5. Compararea Holocaustului cu alte genociduri poate fi o modalitate de a alerta tinerii cu privire la potențialul pericol al producerii în ziua de azi a altor genociduri și crime împotriva umanității. Aceasta ar putea mări gradul de conștientizare cu privire la rolul și responsabilitățile lor proprii în comunitatea globală.

 

6. Prin comparare cu Holocaustul, se pot identifica alte genociduri, care se petrec în timpurile noastre.

 

7. Cunoștințele despre Holocaust pot, de asemenea, să fie de ajutor pentru o împăcare cu trecutul altor societăți în urma genocidurilor, pentru a vedea cum pot comunitățile să răspundă în cazul unui genocid, și cum pot supraviețuitorii să trăiască cu experiențele lor.

 

8. Istoria națională a unei țări poate reprezenta motivul pentru care Holocaustul să fie corelat cu un alt genocid: de exemplu, pentru că un genocid joacă un rol important în memoria națională.

 

De asemenea, este important de notat că există numeroase provocări într-o abordare comparativă. Este nevoie de atenție în vederea evitării unor elemente capcană:

 

1. Compararea a două evenimente istorice diferite poate fi dificilă fără o contextualizare istorică atentă, fiind nevoie de o bună înțelegere a ambelor evenimente istorice. Aceasta este o provocare cauzată de lipsa materialelor educaționale care într-adevăr compară/corelează Holocaustul cu alte genociduri.

 

2. Diferențele dintre evenimentele istorice sunt la fel de importante precum asemănările dintre ele, astfel că se cere atenție sporită pentru a nu echivala, diminua sau banaliza fie Holocaustul, fie genocidele cu care este comparat Holocaustul.

 

3. Importantă este și atenția acordată diferențelor cand se compara genocide, ceea ce este posibil și legitim, și cea a suferintelor victimelor individuale sau grupurilor, ceea ce nu este posibil sau permis. Trebuie avut grijă sa nu se creeze false ierarhii cu privire la suferință sau permisă diminuarea valorii unui studiu comparativ din motive politice sau agende sociale sau memorii competitive.

 

Este important să fim conștienți de raționamentul care stă la baza comparării Holocaustului cu alte genociduri. Acestea fiind spuse, sunt anumite motive sau strategii cu privire la compararea Holocaustului cu alte genociduri care nu sunt rodnice și ar trebui evitate. Dintre acestea amintim:

 

1. Legătura cu alte genociduri este făcută pentru a ascunde anumite aspecte ale istoriei naționale a țării respective, precum colaborarea cu Germania nazistă în timpul Holocaustului.

 

2. Holocaustul este văzut ca un mijloc de putere politică în cadrul politicii contemporane, legătura cu Holocaustul fiind constituită din considerații politice.

 

3. Legătura cu alte genociduri este realizată pentru a diminua sau banaliza Holocaustul.

 

În ultimii ani Asociația Tikvah a dezvoltat resurse educaționale care pot fi consultate gratuit accesând www.tikvahedu.ro