Progrese actuale

UNESCO este angajat într-un proces de încurajare a predării Holocaustului în instituţii de învăţământ din întreaga lume. Primul pas a constat în solicitarea unui studiu din partea Georg Eckert Institute for International Textbook Research din Braunschweig, care va face posibilă, în premieră, compararea studierii Holocaustului în manualele şcolare şi planurile de învăţământ naţionale în 135 de ţări.

Se intenţionează ca acest studiu să fie finalizat the results published in a substantial report in 2015.